logo

De mange certificeringer og deres betydning

DGNB

DGNB’s primære mål er at udvikle og fremme standarder og certificeringsmetoder for bæredygtigt byggeri og byudvikling. Organisationen arbejder på tværs af forskellige sektorer, herunder boliger, kontorer, detailhandel, infrastruktur og industrielle bygninger. DGNB’s tilgang omfatter hele livscyklussen for bygninger og områder og har fokus på økologiske, økonomiske og sociale aspekter af bæredygtighed.

DGNB-certificeringen er et vigtigt redskab, der bruges til at evaluere og anerkende byggerier og byudviklingsprojekter baseret på deres bæredygtighedspræstationer. Certificeringen omfatter en omfattende vurdering af forskellige kriterier som energieffektivitet, materialer, vandforbrug, affaldshåndtering, indendørs kvalitet, brugervenlighed og socialt ansvar. Bygninger og projekter, der opfylder de fastsatte standarder, modtager en DGNB-certificering, der kan anvendes til at demonstrere deres bæredygtighedspræstationer over for offentligheden, investorer og lejere.

DGNB er i dag en anerkendt og indflydelsesrig aktør inden for bæredygtigt byggeri både i Tyskland og internationalt. Organisationen samarbejder med regeringer, fagfolk, arkitekter, udviklere og andre interessenter for at fremme bæredygtig praksis og skabe mere miljøvenlige og ressourceeffektive bygninger og byområder. Læs mere på deres hjemmeside.

BAU-EPD

BAU-EPD (Byggemiljø Produktdeklaration) er en østrigsk organisation, der er specialiseret i udvikling og administration af miljødeklarationer for byggematerialer og byggeprodukter. De tilbyder en platform og en certificeringsordning for producenter af byggematerialer, der ønsker at kommunikere miljømæssige data og præstationer for deres produkter.

BAU-EPD arbejder på at fremme gennemsigtighed og bæredygtighed inden for byggeri ved at etablere standarder og retningslinjer for miljødeklarationer af byggematerialer. Deres mål er at give bygherrer, arkitekter, ingeniører og andre interessenter troværdig information om de miljømæssige virkninger af forskellige byggematerialer, så de kan træffe mere informerede valg.

Gennem deres certificeringsordning giver BAU-EPD producenter mulighed for at udarbejde og validere miljødeklarationer for deres produkter. Disse deklarationer er baseret på en omfattende livscyklusanalyse, der vurderer materialernes påvirkning på miljøet i forskellige faser af deres levetid, herunder råvareindvinding, produktion, brug og bortskaffelse.

Miljødeklarationerne fra BAU-EPD indeholder information om faktorer som energiforbrug, CO2-udledning, vandforbrug og affaldsproduktion, der er forbundet med produktionen af byggematerialerne. Disse data gør det muligt for bygherrer og designere at sammenligne miljøpræstationerne for forskellige materialer og træffe valg, der bidrager til mere bæredygtige byggerier.

BAU-EPD’s arbejde hjælper med at skabe mere gennemsigtighed i byggeriets miljømæssige påvirkninger og støtter overgangen til bæredygtige byggepraksis. Deres certificeringer og miljødeklarationer bidrager til at skabe incitamenter for producenter til at forbedre deres produkters miljømæssige ydeevne og fremmer en mere bæredygtig byggebranche. Læs mere på deres hjemmeside.

Klimaaktiv

Klimaaktiv er en østrigsk organisation, der fokuserer på klimaaktivisme og fremme af bæredygtige løsninger i Østrig og internationalt.

Klimaaktiv er kendt for at være en ledende stemme i Østrigs klimabevægelse. Organisationen arbejder på at øge bevidstheden om klimaforandringerne og skabe politisk handling for at reducere udledningen af drivhusgasser og bekæmpe klimaforandringerne.

Klimaaktiv’s aktiviteter omfatter blandt andet lobbyarbejde, advocacy, kampagner, demonstrationer og projekter, der sigter mod at fremme bæredygtige energikilder, reducere CO2-udledninger og skabe en mere bæredygtig fremtid. De samarbejder også med andre organisationer, virksomheder, politikere og enkeltpersoner for at opnå deres mål.

deres hjemmeside kan du finde yderligere information om specifikke projekter, kampagner og initiativer, som Klimaaktiv er involveret i.

Natureplus

Natureplus er en europæisk non-profit organisation, der arbejder for at fremme bæredygtighed og miljømæssig kvalitet inden for byggeri og produkter. De er specialiseret i at certificere og fremme byggematerialer og indretninger, der er miljøvenlige og sundhedsmæssigt forsvarlige.

Natureplus har et certificeringsprogram, hvor de vurderer og godkender byggematerialer og produkter baseret på strenge miljømæssige og sundhedsmæssige kriterier. Deres certificeringer er baseret på livscyklusvurderinger og omfatter aspekter som bæredygtig råvareudvinding, energieffektivitet, genbrugspotentiale, indendørs luftkvalitet og sundhedsmæssig sikkerhed.

Organisationens formål er at hjælpe med at skabe en mere bæredygtig byggebranche ved at tilbyde en pålidelig mærkningsordning, der gør det nemmere for bygherrer, arkitekter og forbrugere at identificere og vælge miljøvenlige og sundhedsmæssigt sikre produkter og materialer.

Natureplus samarbejder med producenter, eksperter, forskere og andre interessenter for at fremme udviklingen og anvendelsen af bæredygtige materialer og byggeløsninger. De arbejder også på at øge bevidstheden om miljømæssige og sundhedsmæssige spørgsmål inden for byggeriet og uddanner fagfolk om bæredygtige praksis.

deres hjemmeside tilbyder Natureplus yderligere information om deres certificeringskriterier, de produkter og materialer, der er certificeret, og fordelene ved at vælge miljøvenlige løsninger. Deres arbejde bidrager til at fremme en mere bæredygtig og sundhedsfremmende tilgang til byggeri og forbrug af byggematerialer.

Passivhaus Institut

Passivhaus Institute er en uafhængig tysk organisation, der er specialiseret i passivhusstandarder og energieffektivt byggeri. De er internationalt anerkendte for deres ekspertise og certificering af passivhuse.

Passivhaus-konceptet er et design- og byggekoncept, der sigter mod at skabe bygninger, der er ekstremt energieffektive, komfortable og bæredygtige. Passivhusstandarderne fastlægger strenge krav til bygningskvalitet, isolering, lufttæthed, ventilation og varmegenvinding. Målet er at reducere bygningers energibehov markant, hvilket resulterer i betydelige energibesparelser og mindsket afhængighed af fossile brændstoffer.

Passivhaus Institute er ansvarlig for udviklingen og ajourføringen af passivhusstandarderne. De udfører certificering af bygninger, der opfylder de nødvendige kriterier, og de godkender produkter og komponenter, der er egnet til passivhuse. Organisationen arbejder også på at fremme viden og uddannelse om passivhusprincipper gennem kurser, konferencer og forskningssamarbejder.

Passivhaus Institute fungerer som en global ressource for fagfolk inden for byggebranchen, arkitekter, ingeniører og bygherrer, der ønsker at designe og opføre energieffektive bygninger. De bidrager til at udbrede kendskabet til passivhuskonceptet, støtter innovation inden for energieffektivt byggeri og arbejder for at fremme bæredygtighed og komfort i bygninger på verdensplan.

deres hjemmeside kan du finde yderligere information om passivhuse, passivhusstandarderne og de tjenester, som Passivhaus Institute tilbyder.

Netzwerk Passivhaus

Netzwerk Passivhaus er en østrigsk organisation, der er dedikeret til at fremme og støtte passivhuskonceptet og energieffektivt byggeri i Østrig. De fungerer som et netværk og en platform for fagfolk og interessenter inden for byggeri, der er involveret i passivhusprojekter.

Netzwerk Passivhaus tilbyder medlemskab til virksomheder, enkeltpersoner, organisationer og institutioner, der er interesseret i at deltage i passivhusfællesskabet og bidrage til fremme af energieffektivt byggeri. Som medlem af Netzwerk Passivhaus kan man drage fordel af netværksmuligheder, udveksling af viden og erfaringer samt adgang til information og ressourcer om passivhusstandarderne.

Organisationen arbejder på at udbrede kendskabet til passivhuskonceptet og skabe opmærksomhed om fordelene ved energieffektivt byggeri i Østrig. De arrangerer konferencer, seminarer og workshops, der fokuserer på passivhusprincipper, tekniske løsninger og praktiske erfaringer.

Netzwerk Passivhaus samarbejder også med myndigheder, forskningsinstitutioner og andre relevante interessenter for at påvirke politikker og reguleringer inden for byggeri og energieffektivitet. De er involveret i at udvikle nationale standarder og retningslinjer for passivhuse og deltager aktivt i den østrigske byggebranche.

CasaClima KlimaHaus

CasaClima KlimaHaus er en certificeringsstandard og et bygningssystem, der blev udviklet i Sydtyrol, en region i Norditalien, med det formål at fremme energieffektivt og bæredygtigt byggeri. CasaClima KlimaHaus-systemet er baseret på strenge kriterier og retningslinjer, der skal opfyldes for at opnå certificering som et KlimaHaus.

KlimaHaus-certificeringen tager højde for en bred vifte af faktorer, der påvirker bygningens energieffektivitet, indeklima og miljøpåvirkning. Dette inkluderer isolering, lufttæthed, ventilationssystemer, energiforsyning, brug af vedvarende energi, materialer, affaldshåndtering og vandeffektivitet.

Formålet med CasaClima KlimaHaus er at skabe bygninger, der har minimal miljøpåvirkning og sikrer høj komfort og kvalitet for beboerne. Certificeringen tilbyder også en evaluering af bygningens klimapåvirkning og energieffektivitet gennem forskellige kategorier, der spænder fra KlimaHaus Gold til KlimaHaus Nature.

CasaClima KlimaHaus-programmet har bidraget til at fremme bæredygtig byudvikling og energieffektivt byggeri i Sydtyrol-regionen og har fået anerkendelse i hele Italien og internationalt. Det fungerer som en standard for designere, bygherrer og arkitekter, der ønsker at skabe miljøvenlige og energieffektive bygninger.

deres hjemmeside kan man finde yderligere information om CasaClima KlimaHaus-certificeringen, de kriterier, der skal opfyldes, og fordelene ved at opnå KlimaHaus-certificering.

BauMassiv

BauMassiv er en østrigsk virksomhed, der specialiserer sig i opførelsen af massivhusbyggeri. Deres primære fokus er at levere kvalitetsbyggeri ved hjælp af massivhusmetoden, der er kendetegnet ved brugen af massivt murværk som bærende konstruktion.

Virksomheden står for at tilbyde bæredygtige, energieffektive og holdbare bygninger ved hjælp af massivhusmetoden. De har ekspertise i planlægning, design og opførelse af huse og ejendomme baseret på denne byggeteknik.

BauMassiv har erfaring med at anvende forskellige materialer som mursten, beton og lignende for at opføre robuste og energieffektive boliger. De fokuserer på at opretholde høj byggekvalitet, energieffektivitet og komfort for beboerne.

Virksomheden stræber efter at levere bygninger, der opfylder de nyeste standarder for energieffektivitet og bæredygtighed. Dette kan omfatte integrationen af energibesparende løsninger, som f.eks. isolering, varmegenvindingssystemer, solenergi og effektivt vinduesdesign.

deres hjemmeside kan man finde mere information om BauMassiv, deres tilgang til byggeri, tidligere projekter og de tjenester, de tilbyder.

Hent vores produktblad for tekniske specifikationer

For en mere datateknisk detaljeret oversigt over vores produkter kan du downloade vores tekniske produktblad her.